Drept Civil
15858
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15858,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Drept Civil

Avocat in Drept Civil Bucuresti – Cabinet Individual Victoria Iordache

•ACTIUNI IN REVENDICARE IMOBILIARA

•INTABULARE DREPT DE PROPRIETATE,INSCRIERE/RADIERE IPOTECI

•CONSULTANTA PRIVIND DERULAREA UNOR PROIECTE DE DEZVOLTARE IMOBILIARA: Analiza actelor de proprietate , legislatie ,incidenta ,finantare, autorizatii.

•ACTIUNI IN GRANITUIRE

•ACTIUNI IN CONSTATARE

•ACTIUNI POSESORII

•ACTIUNI CONFESORII/NEGATORII PRIVIND DREPTUL DE SERVITUTE, SUPERFICIE,ABITATIE,UZUFRUCT

•ACCESIUNE IMOBILIARA

•IESIRE DIN INDIVIZIUNE

•PUNEREA SUB INTERDICTIE

•RETROCEDARI
   Cabinetul de Avocatura Iordache Victoria-Carmen este specializat in retrocedari si revendicari.Acesta poate:
  – studia si analiza actele de proprietate in baza carora se poate cere revendicarea;
  – acorda asistenta juridica prin gasirea celor mai bune cai de urmat in scopul obtinerii retrocedarilor;
  – concepe si redacta actiuni in justitie in vederea recuperarii dreptului de proprietate;
  – reprezenta interesele clientilor in fata instantelor de judecata, pe tot parcursul proceselor de revendicare;
  – sustine procese in vederea anularii contractelor incheiate de stat in baza Legii 112/1995.

  •MOSTENIRI

    NOTIUNEA DE MOSTENIRE.PRINCIPII .Prin mostenire se intelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta (persoane fizice, persoane juridice ori statul) . Persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului se numesc ‘mostenitori’ sau ‘ succesori’.
Mostenirea poate fi legala sau testamentara.

  1. Mostenirea este legala in cazul in care transmiterea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii – la persoanele, in ordinea si cotele determintate de lege. Ea intervine in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul sau.
  2. Mostenirea este testamentara in cazul si in masura in care transmiterea masei succesorale are loc in temeiul vointei celui care lasa mostenirea, manifestata prin testament.
    Mostenirea se poate deschide numai „prin moarte”, de aceea data deschiderii mostenirii coincide cu momentul celui care lasa mostenirea. Prin deschiderea mostenirii se produce efectul juridic al transmiterii mostenirii.
    In momentul deschiderii succesiunii se vor stabili persoanele care au vocatie succesorala – dreptul de a veni la mostenire – precum si cotele pe care fiecare dintre mostenitori urmeaza a le primi din masa succesorala lasata de defunct. Odata cu deschiderea succesiunii si a stabilirii mostenitorilor, acestia au dreptul de optiune succesorala, un drept legal prin care pot alege intre confirmarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii sau desfiintarea titlului, prin renuntarea la mostenire. Dreptul de optiune succesorala se poate exercita in termen de 6 luni de la momentul deschiderii mostenirii.

    Reprezentarea in fata instantelor de judecata pentru:
    – cererile privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare;
    – cererile privitoare la mostenire, cererile sau pretentiile pe care mostenitorii le au unul impotriva altuia;
    – actiunile de partaj succesoral ;
    – cererile creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor ;
    – cereri privind anularea certificatului de mostenitor;
    – orice alte litigii avand ca obiect mostenirea.

  •UZUCAPIUNE
Prin UZUCAPIUNE (sau prescripta achizitiva), se intelege modul de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale asupra unui bun, prin posedarea neintrerupta a bunului, intr-un interval de timp fixat de lege.
Codul Civil roman, in articolele 1846-1847, prevede anumite conditii pentru a putea opera dobandirea proprietatii prin uzucapiune, si anume:
– posesia sa fie continua – posesorul sa o exercite in mod regulat, fara intermintente anormale;
– posesia sa fie neintrerupta;
– posesia sa fie netulburata – sa nu fie fondata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului;
– posesia trebuie sa fie publica – posesia nu trebuie exercitata in ascuns de adversarul sau, incat acesta sa nu fie in stare de a putea sa o cunoasca;
– posesia trebuie exercitata sub nume de proprietar.
Din punct de vedere al timpului cat trebuie sa dureze posesia pentru a putea opera uzucapiunea, aceasta poate fi de 30 de ani sau de 10-20 de ani.
Uzucapiunea de 30 de ani se aplica in cazurile in care posesorul nu are un act translativ de proprietate asupra bunului pe care il poseda, dar nici nu este legat prin vreun raport de obligatie fata de adevaratul proprietar, in virtutea caruia ar avea obligatia de restituire.
Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplica atunci cand posesorul poseda bunul in temeiul unui just titlu si este de buna-credinta. Termenul este de 10 ani atunci cand adevaratul proprietar are domiciliul in circumscriptia tribunalului judetean in care se afla imobilul si de 20 de ani, in cazul in care nu este indeplinita aceasta conditie.
Bunurile mobile se dobandesc prin posesia de buna-credinta, fara a fi nevoie de trecerea unei perioade de timp.

    AJUTORUL SPECIALISTILOR

Cabinetul nostru va poate acorda sprijin in :
stabilirea indeplinirii tuturor conditiilor de aplicare a uzucapiunii;
realizarea actiunilor pentru constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin prescriptie achizitiva;
reprezentarea clientilor in litigii cu privire la prescriptia achizitiva.

CONTRAVENTII
Acordam asistenta juridica de specialitate celor care au primit amenzi contraventionale pe care doresc sa le conteste in instanta.

Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului ori prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare :

a) principale: avertismentul; amenda contraventionala; obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii; inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii de prestare a unei activitati în folosul comunitatii .

b) complementare: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; suspendarea sau anularea, dupa caz a avizului, acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati; inchiderea unitatii; blocarea contului bancar; suspendarea activitatii agentului economic, retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni sau activitati de comert exterior temporar sau definitiv, desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala.

Daca aceeasi persoana a savarsit mai mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita, iar cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de catre instanta de judecata .

Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei. Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

AJUTORUL NOSTRU

Daca ati primit nejustificat o sanctiune contraventionala,Cabinetul de Avocatura Iordache Victoria-Carmen,specializat in astfel de cazuri, va pot ajuta prin introducerea unei plangeri contraventionale si prin sustinerea in fata instantei a tuturor aspectelor care sunt in favoarea dvs.